Digital transformation som offentlig aktör. Jakob Algulin (#155)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailJakob Algulin är digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun och har som uppdrag att transformera Linköping som en geografisk plats i en digital värld. Bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. ”En helt omöjligt uppgift”, säger Jakob och skrattar. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, …

Digitalisering av städer.

Att skapa digitala lösningar i städer kallas oftast Smart Cities eller Smarta städer. Att sträva efter att skapa service och värde för medborgarna är central i denna diskussion. Förarbetet handlar om att motivera och skapa syfte runt denna service. Nyligen kom en bra rapport ut där man hjälper den smarta staden med att fokusera på …

TEMA: IT till digitalisering (avsnitt 75)

Play
Play

| Apple Podcasts | Spotify | Email | Apple PodcastsMöjliggöraren i teknik skapar nya sätt att jobba. Digitala verktyg och den digitala transformationen visar vägen till en ny tid. Så kommer världen se ut nu och i framtiden. Vi förändra och skapa nya värden i våra organisationer. I detta samlingsavsnitt möter vi Jan Stenwall och …

Är vi digitalt transformerade? (avsnitt 69)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailNej! Många är digitaliserade – men få är transformerade. Conny Björnehall, digital strateg, hjälper oss att förstå skillnaden. Digital transformation är inte en analog process som man digitaliserat. Transformationen är verksamhetsutveckling, förändring med hjälp av nya verktyg och det är innovationen som driver transformation framåt. Förändringen sker framför våra …

Digital kommun – 80% verksamhetsutveckling, 20% teknik (avsnitt 40)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailKarlstad kommun ska leverera en smartare välfärd för Karlstadborna. Medborgarna ska kunna utföra kommunens tjänster när de vill, på det sätt de vill och med större valfrihet. Den största utmaningen i en “stor men liten” kommun är infrastrukturen; fiber måste finnas för att möjliggöra digitaliseringen av kommunens e-tjänster. Men …