Digital kommun – 80% verksamhetsutveckling, 20% teknik (avsnitt 40)

Play

Karlstad kommun ska leverera en smartare välfärd för Karlstadborna. Medborgarna ska kunna utföra kommunens tjänster när de vill, på det sätt de vill och med större valfrihet. Den största utmaningen i en “stor men liten” är infrastrukturen; fiber måste finnas för att möjliggöra digitaliseringen av kommunens e-tjänster.

Men nyckelfria lås i kommunala lokaler är också en som ger ökad tillgänglighet och ökad säkerhet för Karlstadborna. Eller en matningsmaskin inom vården! Ann Otto Nemes beskriver en kommun som är mer digitaliserad än man kan tro. Hennes råd är att utesluta begrepp som automatisering, effektivisering, rationalisering, visa upp nyttan istället. Ha stenkoll på hur din organisation är uppbyggd – det handlar om förändringsledning. Gör livscykeln – drift och support, förvaltning måste finnas med i planering och budgetering.

, (15:12)

Ann Otto Nemes, Karlstad Kommun. Digital kommun
Ann Otto Nemes

PRENUMERERA – podcast Effekten
iPhoneAndroide-post