Det ser ut som att VR-kapplöpningen har tagit fart nu

Virtual Reality är en datorgenererad simulering av en tredimensionell bild eller miljö som kan interageras med på ett till synes verkligt eller fysiskt sätt av en person som använder speciell elektronisk utrustning, såsom ett headset.

VR verkar ha börjat på allvar nu, tanken på ett ”metaversum” är inte ny.

Virtuell verklighet har funnits i decennier och ändå har den aldrig riktigt tagit fart hos vanliga konsumenter. Idén om virtuell verklighet blev populär på 1990-talet och början av 2000-talet när videospel som Doom och Quake släpptes.

Under 2016 släpptes VR-headsetet Oculus Rift och blev en hype men den sålde inte alls bra. Men med Oculus Quest 2 har Meta (fd Facebook) lyckats erövra en ny tanken om “Metaverse”

VR:ers potential att tillhandahålla ett metaversum stärktes under epidemin och man kan se detta som fördelaktigt för företagare, utbildningsinstitutioner med mera. Det finns mycket potential för metaversen att bli en plattform för utbildning och entreprenörskap. Metaverse kommer att ge kreatörer ett nytt sätt att berätta historier och skapa upplevelser. Betoningen av berättande i metaversen kan ha fördelar och man bör skapa sig en pedagogiska förmåga. I metaversen kan berättelseskapare fokusera på att skapa en övertygande berättelse för att förmedla mening och budskap till sin publik. Detta är särskilt viktigt för utbildning när det gäller läskunnighet och intellektuell utveckling.

Bygg möjligheter för framtida företag i Metaverse kommer att tillåta nya företag att komma in på marknaden lättare än någonsin tidigare, vilket gör att många fler entreprenörer kan få erfarenhet av hur man gör ett framgångsrikt företag i det digitala rummet. Bygg förtroende i Metaverse redan nu och strävar efter att bygga för framtidens digital handel genom att nu börja låta människor veta att deras transaktioner är säkra och att data förvaras säkert. Tillit kan vara ett första steg för att sedan gå vidare med de mer innovativa och tekniska lösningarna.

VR/AR möten. Niclas Johansson (#137)

Metaverse i dagligt arbete. Henrik Rendahl (#175)

Vilken är den nya kulturen som behövs för hybridkontoret?

Ett hybridkontor är ett utrymme med fysiska och digitala verktyg som gör att anställda kan arbeta var som helst. Denna nya kultur behövs för hybridkontoret eftersom det främjar en mer flexibel och samarbetsmiljö. Med hybridkontor och digitaliseringen växer nu en ny modell för kontorsdesign. De tillåter anställda att arbeta på det mest effektiva sättet, samtidigt som de främjar en mer flexibel och samarbetsmiljö med kortare pendlingstider.

Jag tror att vi kommer att se mycket av det inom en snar framtid också. Vi ser också att kortare och tätare möten blir den nya normen, med mer betoning på samarbete och digitala verktyg för bättre kommunikation.

Samarbetsverktyg blir allt viktigare på arbetsplatsen. På senare tid har det funnits en trend att gå bort från traditionella, långsiktiga möten i konferensstil. Istället arbetar människor i on-demand, kortsiktiga möten som är mer fokuserade på problemlösning och brainstorming med hjälp av samarbetsverktyg som Slack eller Google Docs.

Hybridarbete är ett hett ämne just nu och med goda skäl. Det är en viktig del av framtiden när det kommer till produktivitet och samarbete. Hitta en gemensamt begrepp om vad hybridkontor är. Företag som använder sig av en mängd olika arbetsstilar är mer benägna att ha de bästa andelarna för att behålla anställda. Företag som erbjuder flexibla scheman, olika typer av arbete och till och med distansarbete ger de anställda så många valmöjligheter som möjligt för hur de vill utföra sina jobb. Det är viktigt för företag att tillhandahålla denna typ av flexibilitet eftersom det gynnar dem också.

Digital arbetsplats 2.0 Anders Persson (#149)

Hemmakontoret blir digital arbetsplats

TEMA: Digital arbetsplats (#125)

Guiden till klimatsmart informationsteknik och hur den förändrar världen

Vad är klimatsmart IT?

Klimatsmart IT är en strategi för att bygga, hantera och använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) på sätt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatsmart IT inkluderar användning av förnybar energi och energieffektivitet i datacenter; användningen av grön IKT, såsom anordningar med låga koldioxidutsläpp, programvara och nätverk; användningen av digitala tjänster för att minska utsläppen, såsom datormoln; och främjande av hållbar IKT-infrastruktur.

Vilka är fördelarna med att implementera klimatsmart IT

Klimatsmart IT är ett nytt förhållningssätt till hur vi använder teknik. Det är ett heltäckande och systematiskt tillvägagångssätt som kan hjälpa organisationer att minska sitt koldioxidavtryck och bättre hantera sin energianvändning.

Fördelarna med att implementera klimatsmart IT är många:

– Organisationer kan minska sina koldioxidavtryck

– Organisationer kan bättre hantera sin energianvändning

– Organisationer kan sänka sina kostnader

– Klimatsmart IT ger organisationer de verktyg de behöver för att öka effektiviteten

Klimatsmart IT och digitalisering

Klimatsmart IT och digitalisering är de senaste modeorden inom hållbarhetsvärlden. Tanken är att skapa en infrastruktur som kan minska energiförbrukningen och främja förnybar energi, samtidigt som det ger en hållbar miljö för alla användare.

Det första steget är att digitalisera information från byggnader, fordon och andra objekt. De samlar in data om sin energiförbrukning och använder den för att optimera sin prestanda. Denna data kan delas med andra intressenter som sedan kan fatta beslut om hur de ska optimera sin egen verksamhet.

Den data som dessa byggnader, fordon och andra objekt samlar in när de är anslutna till IoT kan användas för att optimera deras prestanda. Att optimera prestandan för dessa byggnader

Om klimatsmart systemutveckling:

Grön IT. Jonas Hultenius (#176)

Hur små och medelstora företag bör förbereda dig för den digitala transformationen

Vad är digitalisering för SMF?

Digitaliseringen av små och medelstora företag är processen att omvandla ett företags affärsprocesser och verksamhet för att göra dem mer effektiva, kostnadsbesparande och kundfokuserade.

Det handlar inte bara om att lägga till digitala funktioner i din marknadsföringsstrategi eller att lägga till en webbutik. Det innebär att förändra din företagskultur och ditt tänkesätt till att bli mer digital.

Fördelarna med att digitalisera ditt företag

Fördelarna med att digitalisera ditt företag kan vara enorma. Det kan erbjuda dig en konkurrensfördel och göra dina kunder nöjdare. Du kan också spara tid och pengar och minska antalet fel.

En av de viktigaste fördelarna är att digitalisering av din verksamhet gör det lättare att expandera internationellt. Detta beror på att det gör att du kan nå fler kunder i olika länder utan att behöva oroa dig för språkbarriärer eller kulturella skillnader.

De utmaningar som små och medelstora företag (SMF) står inför i den digitala transformationsprocessen

Den digitala transformationsprocessen är en svår uppgift för små och medelstora företag. Det handlar inte bara om den tekniska förändringen, utan också om processen att byta från ett sätt att arbeta till ett annat. Det är en utmaning för små och medelstora företag att anamma förändringen och ta till sig ny teknik för att förbli konkurrenskraftiga i denna digitaliseringsera.

Hur förbereder man sig för digital transformation?

Digital transformation är en process som inte är lätt att åstadkomma. Det är många utmaningar som följer med det. För att förbereda sig för digital transformation bör företag börja med att förstå de olika stadierna av digital transformation. Det är viktigt att förstå företagets nuvarande tillstånd för att se vad som behöver göras härnäst.

Det första steget i digital transformation är digitaliseringen av information. Det innebär att konvertera all pappersbaserad information till elektroniskt format, som kan nås via datorer och mobila enheter. Det andra steget av digital transformation är digitaliseringen av processer, vilket innebär att processer automatiseras genom mjukvara eller robotar för att göra dem mer effektiva och billigare. Det tredje steget av digital transformation är att omvandla produkter och tjänster till digitaliserade versioner, vilket kan innebära att skapa nya produkter eller tjänster baserade på data

Mer information och poddavsnitt

Lyssna: https://media.blubrry.com/effekten/p/media.effekten.se/e0162tema_effektiv.mp3

Genomför en effektiv workshop

Digitala möten, workshops och event avlöser varandra. Mer av det vi gör kommer att genomföras helt digitalt. Förfina och bättra det du redan kan. Genomför en effektiv workshop.

Varför det är viktigt att genomföra workshops och vad det åstadkommer

Workshops är viktiga eftersom de ger människor möjlighet att lära sig och växa. De skapar också möjligheter till socialt umgänge och nätverkande. Dessutom hjälper workshops till att bygga en känsla av gemenskap och samhörighet bland deltagarna. Det ger en plattform där människor kan dela sin kunskap med andra som hjälper dem att känna sig trygga i sina förmågor.

De 5 nyckelingredienserna för att genomföra effektiva workshops

Det finns fem ingredienser som är avgörande för att genomföra effektiva workshops.

1. Ett tydligt mål för workshopen

2. En handlingsbar agenda

3. En bra facilitator

4. Ett aktivt, engagerat team

5. Återkopplingar

Att hålla din publik engagerad och fokuserad under workshop presentationerna

Du behöver inte vara en offentlig talare för att veta vikten av att hålla din publik engagerad. Det sägs ofta att om du kan behålla dem i 20 minuter kommer de förmodligen ihåg vad du har pratat om i flera veckor. Och det är sant. Att hålla en publik engagerad är en av de viktigaste färdigheterna som en offentlig talare behöver ha för att lyckas med sitt jobb.

Några sätt att hålla din publik engagerad är följande:

  • Clickbait-titlar: Den här tekniken bygger på en titel som är så spännande att den har stor chans att bli viral och fånga folks uppmärksamhet.
  • Skapa bra bilder: Denna teknik innebär att man använder ord och bilder som väcker starka känslor hos läsaren, såsom rädsla eller nyfikenhet.
  • Fråga frågor: börja med att fråga varje person om förväntningarna på workshopen. Avsluta workshopen med att intervjua varje person om hur lyssna om deras förväntningar har blivit uppnådda.
  • Håll det kort: Den genomsnittliga uppmärksamhetstiden är någonstans mellan 8-12 minuter, så ge allt i förväg. Börja med en introduktion som sätter tonen för din presentation och dyk sedan ner i vad du vill säga, summera sedan vad som diskuterades i presentationen och presentera eventuella nästa steg eller rekommendationer i slutet.

Hur du maximerar din inverkan genom att vara en dynamisk presentationsledare

Rollen för en dynamisk presentationsledare är att presentera innehåll på ett sätt som fångar uppmärksamhet, engagerar publiken och får dem att prata om varumärket. Presentatören bör ha en tydlig förståelse för vad de vill uppnå med varje presentation och vad de vill att publiken ska ta med sig från den.

En presentation är mycket mer än att bara hålla ett föredrag eller föreläsa om innehåll – det är en interaktiv upplevelse mellan presentatören och publiken.

Det kan vara svårt för vissa personer att hålla presentationer men det finns några sätt du kan göra processen enklare:

– Öva på ditt tal och få feedback på hur du kan förbättra dig

– Prata med personer inom ditt område och be om råd om din presentationsförmåga

– Öva med vänner eller familjemedlemmar som kommer att ge feedback på din leverans

Hur man genomför en effektiv workshop i 7 enkla steg

Följande 7 steg hjälper dig att genomföra en framgångsrik workshop:

1. Skapa en workshopöversikt över helheten

2. Gör ett pre-session-paket för alla deltagare med instruktioner och annat material för att förbereda dem för workshopen

3. Genomför ett telefonsamtal före workshopen för att lyssna till andras förväntningar.

4. Skriv upp en agenda för att hålla deltagarna fokuserade på vad som behöver tas upp under din session.

5. Gör din workshop interaktiv genom undersökningar, ställa frågor och underlätta diskussioner bland deltagarna

6. Börja med introduktioner och ”icebreakerövningar” som ger deltagarna energi och får igång diskussionen

7. Låt alla deltagare genomföra en övning som hjälper dem till egen självbedömning och insikt.

Mer information

Digital Workshop. Henrik Rendahl, Micke Norbäck (Effekten.se – avsnitt 167)