Att skapa lösningar i kallas oftast Smart Cities eller . Att sträva efter att skapa service och värde för medborgarna är central i denna diskussion.

Förarbetet handlar om att motivera och skapa syfte runt denna service.

Nyligen kom en bra ut där man hjälper den smarta staden med att fokusera på rätt saker.

Jag poddpratar lite om smarta städer är:

Rapporten finns här:

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future

/

Related Posts