Digitalisering av städer.

Att skapa digitala lösningar i städer kallas oftast Smart Cities eller Smarta städer. Att sträva efter att skapa service och värde för medborgarna är central i denna diskussion. Förarbetet handlar om att motivera och skapa syfte runt denna service. Nyligen kom en bra rapport ut där man hjälper den smarta staden med att fokusera på …