TEMA: IT till digitalisering (avsnitt 75)

Play

Möjliggöraren i teknik skapar nya sätt att jobba. och den digitala transformationen visar vägen till en ny tid. Så kommer världen se ut nu och i framtiden. Vi förändra och skapa nya värden i våra organisationer.
I detta samlingsavsnitt möter vi och Conny Björnhall. Vi pratar om erfarenheter och exempel när det gäller strategier, processer, innovation, .. och lite till.

Lyssna till dessa avsnitt samt extra material:

IT-strategin är död (avsnitt 66)
“Klyftan mellan -avdelningen och verksamheten borde ha dött med Dilbert 2002.” Strategen Jan Stenwall menar att IT-strategin är död och att IT inte styr utvecklingen längre. IT behöver inte ens en egen strategi. Människor, arbetssätt och förändring är det viktigaste i en strategi. Inte att byta IT- och flytta över problemen. Idag pratar vi , alltså mer processer och kund. Men snart är det mesta och då blir även det begreppet underordnat verksamhetens affärsstrategi.

Är vi digitalt transformerade? (avsnitt 69)
Nej! Många är digitaliserade – men få är transformerade. , digital strateg, hjälper oss att förstå skillnaden. är inte en analog process som man digitaliserat. Transformationen är verksamhetsutveckling, förändring med hjälp av nya verktyg och det är innovationen som driver framåt.

Play

Jan Stenwall, Jonas JaaniConny Björnehall (01:00:38)

PRENUMERERA – podcast Effekten
iPhoneAndroide-post
[hjälp? hur lyssnar jag på podcast]

IT till digital transformation