Betalningsmetoden avgör ett lands digitala utveckling

När man är ute och reser så kan man mäta ett lands mognad genom att se hur man betalar för sig. Ett lands digitala kan tex mätas i dessa fyra steg.

  1. betalning sker via kontant.
  2. via kort.
  3. via contactless.
  4. via mobil enhet
  5. via biometric

Lägger du även till hur du betalar taxichauffören så får du landets ”korruptionsstatus”

Mer av digitaliseringens podcast

AI – så ökar du takten. Göran Lindsjö (avsnitt 95)

TEMA: Digitaliseringens vår (avsnitt 104)