Cyber Security

Cyber Security

Cyber Security by Effekten. Podcasten som hjälper dig till kunskap om säkerhet och hur du förebygger, upptäckt och åtgärdar möjliga hot. Aktuella ämnen: Blockchain, GDPR, informationssäkerhet, Ransomware, IoT

[pt_view id=”f5d8f78vij”]