Play

I detta avsnitt av podcasten Effekten diskuterar Conny Björnehall och konceptet ””, vilket innebär en kombination av digital transformation och hållbar omställning. Conny, från ( offentlig sektor), förklarar att twin transition handlar om att maximera fördelarna med både digitalisering och genom att dessa två krafter möts och fungerar som katalysatorer för varandra. Han betonar vikten av att förstå de grundläggande effekterna av twin transition för att kunna dra nytta av det och implementera det effektivt i organisationer.

Conny nämner att hållbar omställning inte bara handlar om utan även ekonomisk och . Han ger exempel på hur digital teknik kan hjälpa till att uppnå klimatmål, såsom att minska genom optimering av transporter och . Han betonar att digitalisering är avgörande för att lyckas med klimatomställningen.

Vidare diskuterar de hur vissa branscher, som energi- och transportsektorn, har kommit långt i sin twin transition genom att implementera digitala teknologier som stödjer . Conny lyfter fram vikten av att ha en kontinuerlig medvetenhet om både hållbarhet och digitalisering och att integrera dessa i dagliga verksamheter.

Det är viktigt att bli nyfikna och intresserade av twin transition och att söka hjälp och stöd om det behövs, eftersom juridiska krav på området snart kan bli aktuella.

Conny Björnehall, Jonas Jaani (22:28)

Videoversion av avsnittet:

Om Conny Björnehall:

Conny leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer.

Conny hjälper företag och organisationer med: Digitalisering, Digital transformation, hållbarhet, Digital etik, cybersäkerhet, uppkopplade enheter , smarta värdekedjor, smart hårdvara, sensorer, datainsamling, dataanalys, big data, och Twin transition

Conny har 25 års erfarenhet av att jobba med digitalisering, AI, digital transformation och hållbar omställning. Jag har hjälpt flera kommuner, företag regioner och myndigheter genom åren.

Länkar / mer information:

Programmet ”Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning” https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/affarsdriven-digitalisering-for-hallbar-omstallning

Kundcase ”En mer hållbar byggbransch med IsoTimber” : https://www.ri.se/sv/en-mer-hallbar-byggbransch-med-isotimber

Digital mognad: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/digital-transformation-roadmap

Ekodesign: https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet/kunskapsbibliotek/omstallningskunskaper/ekodesign-och-ekodesignhjulet

FHI – Framtidens hållbara industrier https://viablebusiness.se/

Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten

Prenumerera:

Apple Podcasts

Spotify:

Är du vår nästa gäst? Maila oss på info@effekten.se