Att ta IT-projekt i förvaltning (avsnitt 28)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailNär projektledaren lämnar över sin present till verksamheten, krymper den! Varför då? Förvaltningsledaren Stina Jonsson, förklarar projektledar-Jonas frustration och vad som krävs för att lyckas. Förvaltningen ska vara en resurs i projektet, för att få verksamhetens och för att förankra projektet i verksamheten. Annars tenderar IT-projekt att göra fel …