Säkerhet på det nya hybridkontoret. Lisa Köllerström, Erik Strandskog (# 220)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailI detta avsnitt diskuterar Lisa Köllerström och Erik Strandskog från Canon den växande hotbilden som riktas mot mindre företag. Vi granskar behovet av förbättrad cybersäkerhet till följd av den ökade digitaliseringen, samt de utmaningar som följer med att hålla sig uppdaterad med regelverk såsom GDPR. Genom att ta upp …

Social engineering och personlig säkerhet (avsnitt 53)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | Email”Hello, I’m calling from Windows”. Social engineering eller social manipulation blir allt vanligare. De som vill dig illa hittar hela tiden nya vägar för att nå sina mål. Syftet är oftast att få tag i information och data som skapar fördelar för de illasinnade när det gäller pengar, makt …

TEMA: Säkerhet (avsnitt 38)

Play
Play

| Apple Podcasts | Spotify | Email | Apple Podcasts Samlingsavsnitt. Informationssäkerhet, dataskydd, ransomware och GDPR är exempel på ord och begrepp som nu ligger högt upp på agendan i organisationer. Säkerhetsexperten Torbjörn Andersson tar oss igenom tre delar och berättar hur du ska tänka gällande säkerhet. GDPR – Allt du behöver veta + senaste …

IT-säkerhet – varför ska jag bry mig? (avsnitt 11)

Play
Play

| Apple Podcasts | Spotify | Email Säkerhet. IT-säkerhetskonsult berättar om aktuella risker: Ransomware – nätfiske – social engineering Dataläckage – informationsspridning Den mobila användaren – kliver utanför kontorets gamla murar Bromsa inte utvecklingen, men ta med säkerhet från början och öka säkerhetsmedvetenheten bland medarbetare och vänner. Vad ska jag skydda egentligen? Informationsklassa! Konsolidera! Idag …