Säkerhet på det nya hybridkontoret. Lisa Köllerström, Erik Strandskog (# 220)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailI detta avsnitt diskuterar Lisa Köllerström och Erik Strandskog från Canon den växande hotbilden som riktas mot mindre företag. Vi granskar behovet av förbättrad cybersäkerhet till följd av den ökade digitaliseringen, samt de utmaningar som följer med att hålla sig uppdaterad med regelverk såsom GDPR. Genom att ta upp …