Play

Intelligent automation i offentlig sektor. Jonas Jaani intervjuar Erik Vallgren, som är Chief Data Officer (CDO) på Region Västerbotten. Erik definierar intelligent automation som en form av digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av teknik, där syftet är att skapa förbättringar genom teknik och samarbete över kompetenser och områden. Processautomation innebär att bygga program som utför repetitiva arbetsmoment i mjukvaror. Erik nämner också möjligheten att använda robotar för att skapa värde utan att byta ut systemet.

Om avsnittet:

Målgrupp: regioner, kommuner, ledare, projektledare, management, offentlig sektor,

Lär dig: RPA, automatisering, arbetssätt, datadrivet, verksamhetsutveckling, effektivisering

Erik presenterar flera exempel på användningen av intelligent automation inom Region Västerbotten. I ett av de största projekten registrerar robotar vaccinationer i journalsystemet. Detta har resulterat i att tiden det tar att registrera vaccinationer har minskat avsevärt och att kvaliteten på registreringarna har ökat. Andra exempel på användning av intelligent automation är att kontera leverantörsfakturor, att administrera frikort och att skapa rapporter av osignerade beställningar.

Många gamla system inom offentlig sektor utvecklas inte vidare och är bristfälliga. Genom att använda robotar kan man lägga till värdeskapande tillägg utan att man behöver byta ut systemet. Detta är särskilt användbart när det gäller ekonomisystem och resursmässigt krävande projekt.

Man betonar att det är viktigt att analysera processer och se var robotar kan användas på bästa sätt. Robotar ska även övervakas av behöriga personer, eftersom de kan göra misstag. Det finns en hunger efter goda exempel på intelligent automation inom offentlig sektor och att det är viktigt att dela med sig av dessa exempel för att inspirera andra.

Slutligen nämner Erik att det är viktigt att ha en strategi för intelligent automation och att det är viktigt att ha en gemensam nämnare i legacy-systemen. Det är också viktigt att ha en plan för att byta ut gamla system när det är nödvändigt.

Erik Vallgren, Jonas Jaani (24:34)

Videoversion av avsnittet:
Länkar / mer information:

Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten

Prenumerera:

Apple Podcasts

Spotify:

Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *