Play

Marcus Landin Larsson, mentor och Business area manager på Retune AB, om omvänt mentorskap, om att äldre lär sig av yngre. Digitaliseringen är en viktig del av detta, det handlar om att utbilda, förändra och förbättra med olika verktyg och metoder.

I det traditionella mentorskapet lär det en äldre person som tar sig an en mer junior person. Omvänt mentorskap så är det tvärtom. Den yngre generationen som stöttar och fungerar som ett bollplank gentemot en äldre person.

Detta fungerar oftast i symbios där man stöttar och drar lärdom från den yngre generationen. Ibland kan man tänka att omvänt mentorskap bara handlar om digital kompetens. Det är också om att stötta och lära med hjälp av olika plattformar, applikationer och det fysiska med det digitala i möten. Det är en viktig del av att öka digital mognad och hjälpa äldre att hänga med i utvecklingen.

Om avsnittet:

Målgrupp: seniorer, yngre generationen, mentorer, chefer, affärsmän/kvinnor, digitaliseringsexperter

Lär dig: omvänt mentorskap, digitalisering, utbilda, förändra, förbättra, verktyg, metoder, traditionellt mentorskap, digital kompetens, plattformar

I mentorskapet är sig den yngre generationen mycket av att stötta och vara ett bollplank för äldre. Det är ett givande och tagande från båda sidor och att det är viktigt att ha en öppen dialog. Dessutom har den yngre generationen andra ämnen som viktiga för dem. Ett exempel är hållbarhet och där finns det det nya saker att lära sig och få nya perspektiv.

För att komma igång med omvänt mentorskap rekommenderar Marcus att börja enkelt, identifiera utmaningar och börja dialogen där. Ge det tid och låt det utvecklas till en öppen och ärlig dialog.

Marcus Landin Larsson, Jonas Jaani (26:32)

Videoversion av avsnittet:


Länkar / mer information

Marcus – mentorskap: https://mentorerna.se/mentor/marcus-landin

Ta hjälp av professionella mentorer: https://mentorerna.se/


Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten

Prenumerera:

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify:

https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se