Play

Digitaliseringens betydelse inom bygg & anläggning, logistik och transport. berättar om en branch som nu står inför stora utmaningar när det tex gäller att rapportera miljödata. Branschen är mångsidig och omfattar många företag, från små till stora. Dock är digitaliseringen fortfarande i sina tidiga stadier inom branschen.

Om avsnittet:

Målgrupp: Bygg & anläggning, entreprenörer, byggföretag, arkitekter, ingenjörer, fastighetsutvecklare, leverantörer av byggmaterial, projektledare, fastighetsförvaltare, byggkonsulter, inredningsarkitekter

Lär dig: , , processer, , små företag, , , resursbrist, , , , avfallshantering,

Standardisering av data spelar en avgörande roll för effektiv . Datastandardisering hjälper företag inom branschen att enhetligt namnge och hantera material, utrustning och annan projektrelaterad data.

För små företag som vill implementera digitalisering finns det en väg framåt. Att ta kontakt med branschorganisationer och dra nytta av projekt och utbildningar som erbjuds av tex organisationer som Vinnova kan vara en hjälpande strategi för att komma igång.

Utmaningarna med digitalisering för små företag inkluderar kunskapsbrist, svårigheter med kommunikation och begränsade resurser.

Digitaliseringen spelar även en viktig roll för att uppnå klimatmålen. Genom att effektivisera och optimera processer kan branschen minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Joakim Brändström, Jonas Jaani (24:39)

Videoversionen av avsnitt:
Länkar / mer information:

Kontakt: Joakim Brändström, VD JB Digitalisering AB
Joakim introducerades tidigt i byggbranschen då han som barn fick följa med sin far i diverse entreprenadmaskiner och lastbilar. Nu har han själv varit yrkesverksam i 20 år inom logistik- och transport, varav de tio senaste i mer ledande roller där han ansvarat för olika processer kopplade till effektivisering, hållbarhet och digitalisering inom bygg-, anläggnings- och avfallsbranschen.

Han har initierat och drivit flera stora projekt, bland annat för att ta fram klimateffektiva HCT-fordon för branschledande återvinningsföretag samt för att driva på den digitala utvecklingen genom ett teknikprojekt som resulterade i Sveriges första mobillösning för rapportering av digitala följesedlar enligt BEAst-standarden.

Artikel om utvecklingen i branschen

Ladda ner pdf- ”Nya krav på digital rapportering, enligt BEAst”

Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten

Prenumerera:

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify:

Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se