Verksamheten köper IT (avsnitt 61)

Play
Hur ska IT-avdelningen hantera att köper IT-tjänster själva? Jan Persson, verksamhetskonsult med bakgrund från båda världarna resonerar kring situationen.

och IT måste arbeta närmare varandra, fungera som en enhet. De måste tillsammans beskriva verksamhetens behov, inte att den ena säger Skype och den andra Office 365, utan lämna verktygen till nästa steg, när man diskuterat verksamhetens underliggande behov av digital arbetsplats.

Verksamhetsutvecklingens Varför måste besvaras före ITs Hur. Låter lätt när vi pratar om det, men allt för ofta glöms användarna bort i vardagen, eftersom de helt enkelt befinner sig på en annan våning än IT-avdelningen…

Play
Jan Persson, Jonas Jaani (11:29)

PRENUMERERA – podcast Effekten
iPhoneAndroide-post

Jan Persson

Direktlänk till detta avsnitt: https://www.effekten.se/verksamheten-koper-it/