Verksamheten köper IT (avsnitt 61)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailHur ska IT-avdelningen hantera att verksamheten köper IT-tjänster själva? Jan Persson, verksamhetskonsult med bakgrund från båda världarna resonerar kring situationen. Verksamheten och IT måste arbeta närmare varandra, fungera som en enhet. De måste tillsammans beskriva verksamhetens behov, inte att den ena säger Skype och den andra Office 365, utan …