Play

Projekt som drar över budget och tidsramar är vardagsmat. Metoden är ett sätt att optimera projektet. , effektpyramidens pappa, förklarar effektstyrningens principer: syfte & mål, målgrupper & behov och slutligen lösningarna. Men hur ser en ut? Kollektivtrafiken får agera exempel. Deras topp på pyramiden är “Alla åker kollektivt”. Sedan arbetar vi oss nedåt genom att besvara frågorna Varför, Vem, Vad och Hur.

Podden avrundas med ett antal framgångsfaktorer:

  • Börja tidigt i processen.
  • Mappa ihop nyckelpersonernas pyramider för att få en gemensam syn på projektet.
  • Utse en effektledare och se till att pyramiden används både i och utanför projektet.

se även videoversionen av avsnittet: Effektpyramiden hjälper dig till rätt val, värde och syfte

Micke Norbäck, Jonas Jaani (18:14)