Play

har varit en pågående process inom tillverkande industri i flera decennier. Per Bay, Product Lead på Comso Consult, pratar om hur digitaliseringen har förändrat industrin och hur företagen kan dra nytta av de nya teknologierna.

Tidigare var det vanligt att företag arbetade med papper och penna ute på verkstadsgolvet, men nu kan man integrera olika produktionsmaskiner och automatisera arbetsprocesser. Genom att digitalisera hela produktionen kan man skapa en helhet där man kan få stöd och hjälp av olika system och verktyg. Det finns många nya digitala verktyg som kan hjälpa företagen att optimera produktionen och minska administrativa uppgifter.

Om avsnittet:

Målgrupp: Företagsledare, produktionschefer, teknikintresserade, digitaliseringsentusiaster, ingenjörer

Lär dig: Digitalisering, , automatisering, maskininlärning, , logistik, effektmål

Men även om tekniken har utvecklats finns det fortfarande företag som arbetar med gamla processer och rutiner. De har sin whiteboard ute på produktionen och en tuschpenna för att markera när produktionen är klar. Andra företag har däremot mer avancerade system med handdatorer på lager som rapporterar förbrukning och utflöden, samt spårbarhet och andra viktiga faktorer. Men det är viktigt att få med sig hela organisationen på den digitala förändringsresan för att undvika administrativt kaos.

För att optimera produktionen och minska administrativa uppgifter är det viktigt att ha de rätta verktygen och systemen på plats. Men det är också viktigt att ha effektmål och att hela organisationen är med på resan. Ledningen måste också förstå hur teknologi och digitalisering kan hjälpa dem att driva företaget framåt.

Lyssna för att förstå hur digitaliseringen har förändrat tillverkningsindustrin och hur företagen kan dra nytta av den. Genom att använda rätt verktyg och system kan man skapa en helhet och optimera produktionen, samtidigt som man minskar administrativt arbete och skapar en drägligare vardag för medarbetarna.

Per Bay, Jonas Jaani (23:53)

Videoversion av avsnittet:
Länkar / mer information:

:

Linkedin https://www.linkedin.com/in/perbay/  

Email: Per.bay@cosmoconsult.com

Dynamicsforum https://linktr.ee/dynamicsforumse

COSMO CONSULT:

Hemsida: https://se.cosmoconsult.com   

COSMO Catalyst: 
https://se.cosmoconsult.com/tjanster/customersuccessmanagement/cosmocatalyst/

Youtube: https://www.youtube.com/COSMOCONSULTSweden

Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten

Prenumerera:

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify:

https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se