Digital tillgänglighet. Pär Lannerö (#165)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailDigital tillgänglighet handlar för många i IT-branschen om säker access till ett system eller om en servers uppetider, nåbarhet. Här behandlar vi ämnet ur perspektivet människors olika förmågor. Pär Lannerö, känd konsult inom ämnet, berättar om definitioner och standarder. ISO  beskriver digital tillgänglighet som att utforma system och information …