Arbetsmarknadens framtid. Sohaila Bagger-Sjöbäck (#168)

Play

| Apple Podcasts | Spotify | EmailÄr du framtidens arbetstagare? Ja, eller frilansare, gigare, independent worker, interimskonsult – olika ord för att vara egen och inte fast anställd på ett bolag. Det segmentet växer snabbt och kommer att bli allt större i framtiden. Det handlar om människor som vill bestämma över sig själva och lära …