Investering i AI går för fort?

Är det så att företag inte kan vänta och måste investera i AI? Det verkar så. Enligt artikeln nedan, där man sammanfattar rapporten ”Leadership in AI”, investerar 73% av bolagen i AI-relaterade lösningar inom en 12 månadersperiod.

kan dock uppstå på lång sikt. Detta eftersom oftast inte har kunskap om vad AI kan göra och vilket värde det kan skapa.

Delegerar ledningen ”AI” till någon annan blir det som att säga till den 15-åriga sonen att förändra HR-avdelningen med appar.

En mognad bland ledningen är möjliggörare för AI med nya arbetssätt och . Inhämta kunskap för att övertyga om att AI är den framtida lösningen. Börja lösningen i liten skala. Mät och iterera. Både kunskap och lösningen.

https://boardagenda.com/2021/01/15/firms-forge-ahead-with-ai-implementation-despite-lack-of-skills/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *