Play

”Att ta in stora datamängder. Återanvända dem, förädla dem, för användaren”. Business intelligence (BI) är enkelt när Fredrik Borin beskriver det. Men det har varit en resa från 60-talet fram till nu.

OM AVSNITTET
Målgrupp
: Beställare, inköpare, processägare, IT
Lär dig: Övergripande BI, nyttovinster, effekt, kravhantering, vägval och prioriteringar.

har varit något som verksamheten beställt från IT. Det har ändrats och det handlar inte längre bara om ekonomisk data. Numera tar man in all för att kunna skapa en helikoptersyn på verksamheten. är något som alla i en organisation ska kunna ta del av. Detta skiljer sig från det gamla sättet då var något som ett fåtal människor förstod sig på och jobbade med.

Fredrik, som har lång erfarenhet som affärsutvecklare inom BI, ger exempel på hur du tex skapar de bästa besluten utifrån din yrkesrollen. I avsnittet får du exempel på -projekt både från privat och offentlig sektor.

Datalager, warehouse, verktyg och import/export av data är idag inte det som är svårt inom BI. Idag handlar det om att förstå verksamheten och skapa nyttovinster. Att skapa förebyggande analyser, skapa en bättre planering och inte bara rapporter. Processerna och förståelsen för hur slutanvändaren jobbar ger det bästa resultatet. ”-ögonen” kan spegla verksamheten. Använd dem och du skapar fördelar.

Hur lyckas man med -projekt och vad bör man tänka på som beställare? Vilka krav kan jag ställa på leverantören och vilka gemensamma förväntningar kan skapas för ett lyckat projekt? Vidare i avsnittet diskuterar man även AI och funderar på om det är en avancerad BI.

Fredrik Borin, Jonas Jaani (20:23)

Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten

Prenumerera:

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify:

Effekten på Spotify