Strategi för nationens säkerhet (avsnitt 51)

Play

Vårt moderna samhälle är helt beroende av att myndigheters och privata aktörers system fungerar. Infrastruktur som el, vatten, internet och samhällsfunktioner som media, polis, sjukvård och försvar är alla sårbara och ständigt utsatta för attacker. har nu tagit fram en nationell för samhällets informations- och .

Strategidokumentet är på 33 lättlästa sidor, men vi låter vår expert sammanfatta och reda ut begreppen här. Den röda tråden är samordning och informationsutbyte mellan myndigheter för att stärka motståndskraften mot , främst i alla de samhällsviktiga funktionerna.

Datakommunikation och kryptering måste förstås göras på rätt sätt, men innan dess: ! har bitvis gått för fort och man har missat att göra grundjobbet; av information. Det finns flera exempel där svenska myndigheter felat, och där bristen på tydlig strategi kring hantering av känslig information saknats. Att skapa en strategi är första steget, sedan kommer nästa, som kan vara nog så svårt: att leva upp till den!

Play

Torbjörn Andersson, Jonas Jaani (15:14)

PRENUMERERA – podcast Effekten
iPhoneAndroide-post

Torbjörn Andersson Strategi regeringens informations- och cybersäkerhetsstrategi
Torbjörn Andersson

Mer material / länkar:

Rapporten Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Poddintervjun ovan i textform

Mer poddavsnitt av Effekten med Torbjörn Andersson

Direktlänk till detta avsnitt: https://www.effekten.se/strategi-for-nationens-sakerhet