Intern kommunikation – mer än bara intranät (avsnitt 4)

Play

Varför är internkommunikationen ofta dålig? Kan kommunikationsavdelningen göra mer för vad och hur vi kommunicerar? Kan digitalt stöd förbättra den interna ? Vad är viktigt för organisationen? Lyft blicken, börja med effektstyrning. Börja inte med att skapa ny information, nya processer och nya funktioner! Se över de du har. Hur får man de olika verktygen att jobba tillsammans?

, Jonas Jaani (26:11)

Micke Norbäck, Jonas Jaani