Play

Har du den data du behöver för att ta datadrivna beslut mot tillväxt – eller måste du samla in den? Det beror förstås på vilka mål du har och vad som har samlats in hittills. Christopher Oksmans visitkort säger Growth Hacker. Vi pratar med honom om att ta datadrivna beslut. tillväxt är att använda sig av data för att uppnå tillväxt. Att identifiera nya marknader, förutse framtida förändringar, förbättra säljprocessen, utveckla produkter, marknadsföra effektivare och mycket mer.

OM AVSNITTET

Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, handlare, näringsliv

Lär dig: digitalisering, arbetssätt, datadriven tillväxt, , framtidens företag, organisation, verksamhetsutveckling

Ofta saknas datadrivet i besluten: man har inte ens mätning och uppföljning i processen, man fattar ett beslut, genomför det och vet inte riktigt varför resultatet blev bra eller dåligt. Organisationen lär sig inte. 

I annonsbranschen är datadrivet ett måste. Här samlas mängder av data kring användarnas beteende, på individnivå och kanalnivå och ur marknadsperspektiv. Samkörning av datasystemen skapar heltäckande, komplexa mönster där man kan se trender.

Vi samlar Christophers startfrågor för att kunna arbeta datadrivet:

  • Vad vill vi uppnå och hur mäter vi att vi är på rätt väg?
  • Accepterar organisationen att den är datadriven, förstår den värdet?
  • Finns det processtöd för ett datadrivet arbetssätt?
  • Har vi kompetens att analysera och ta emot resultaten?
  • Sker återkoppling mellan olika delar av organisation?

När du har svarat på frågorna; börja med att testa dig fram med hjälp av datamätning och korta iterationer!

Christopher Oksman, Jonas Jaani (22:53)

Länkar / mer info:

Vad gör en growth hacker? (podd 5 min):

https://tinyurl.com/y3s5k5xb

Christopher på LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/christopher-oksman-66873389/

Genero:

generogrowth.com

Inlägg om Data-driven growth: 

https://generogrowth.com/data-driven-growth/

Datadrivna case-exempel:

https://generogrowth.com/references/

So, what is data-driven growth?

https://generogrowth.com/data-driven-growth/ 


Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten:

Spotify:

https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Apple Podcasts:

https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1

Acast:

https://www.acast.com/effekten