WCAG – Web Content Accessibility Guidelines. Enkelt förklarat

WCAG

Detta inlägg är från 2018!
Ett uppdaterat finns här: WCAG for dummies. Linn Olsson, Mats Johansson (avsnitt 112)

—–

WCAG – är internationellt etablerade rekommendationer för innehåll på webbsidor.  Centralt i dessa riktlinjer är tillgänglighet och rättigheter för alla.

Ett -direktiv finns gällande denna standard och kom till för att alla, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar, ska ha möjligheten att delta i samhället på lika villkor och ha samma tillgång till information som personer utan funktionsnedsättningar.

Offentliga ska uppfylla kraven för tillgänglighet enligt WCAG senast September 2020 (nyutvecklade sidor September 2019).

Standarden är uppdelat i tre nivåer, A, AA och AAA där kravet från är att följa AA.

Ansvarig instans att kontrollera att alla följer WCAG är DIGG (tidigare var det PTS (Post och TeleStyrelsen) som var ansvariga).

Mer material / länkar:

Följ nivå AA

Test i en agil miljö (avsnitt 41)

WCAG for dummies. Linn Olsson, Mats Johansson (avsnitt 112)

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines. Enkelt förklarat

0