Effektpyramiden hjälper dig till rätt val, värde och syfte

Att styra mot effekt och få projekt på rätt väg. Detta är effektstyrning för mig. Att jobba med effektpyramiden skapar rätt styrning för gruppen, teamet, avdelning, den enskilda personer eller hela företaget. Den visuella bilden i videoavsnittet visar hur du kan använda Effektpyramiden. Effektstyrning (poddavsnitt 62) Projekt i organisation- så här gör du det effektivt …