Vad är klimatsmart IT?

Klimatsmart IT är en strategi för att bygga, hantera och använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) på sätt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatsmart IT inkluderar användning av förnybar energi och energieffektivitet i datacenter; användningen av grön IKT, såsom anordningar med låga koldioxidutsläpp, programvara och nätverk; användningen av digitala tjänster för att minska utsläppen, såsom datormoln; och främjande av hållbar IKT-infrastruktur.

Vilka är fördelarna med att implementera klimatsmart IT

Klimatsmart IT är ett nytt förhållningssätt till hur vi använder teknik. Det är ett heltäckande och systematiskt tillvägagångssätt som kan hjälpa organisationer att minska sitt koldioxidavtryck och bättre hantera sin energianvändning.

Fördelarna med att implementera klimatsmart IT är många:

– Organisationer kan minska sina koldioxidavtryck

– Organisationer kan bättre hantera sin energianvändning

– Organisationer kan sänka sina kostnader

– Klimatsmart IT ger organisationer de verktyg de behöver för att öka effektiviteten

Klimatsmart IT och digitalisering

Klimatsmart IT och digitalisering är de senaste modeorden inom hållbarhetsvärlden. Tanken är att skapa en infrastruktur som kan minska energiförbrukningen och främja förnybar energi, samtidigt som det ger en hållbar miljö för alla användare.

Det första steget är att digitalisera information från byggnader, fordon och andra objekt. De samlar in data om sin energiförbrukning och använder den för att optimera sin prestanda. Denna data kan delas med andra intressenter som sedan kan fatta beslut om hur de ska optimera sin egen verksamhet.

Den data som dessa byggnader, fordon och andra objekt samlar in när de är anslutna till IoT kan användas för att optimera deras prestanda. Att optimera prestandan för dessa byggnader

Om klimatsmart systemutveckling:

Grön IT. Jonas Hultenius (#176)