Digitala möten, workshops och event avlöser varandra. Mer av det vi gör kommer att genomföras helt digitalt. Förfina och bättra det du redan kan. Genomför en effektiv workshop.

Varför det är viktigt att genomföra workshops och vad det åstadkommer

Workshops är viktiga eftersom de ger människor möjlighet att lära sig och växa. De skapar också möjligheter till socialt umgänge och nätverkande. Dessutom hjälper workshops till att bygga en känsla av gemenskap och samhörighet bland deltagarna. Det ger en plattform där människor kan dela sin kunskap med andra som hjälper dem att känna sig trygga i sina förmågor.

De 5 nyckelingredienserna för att genomföra effektiva workshops

Det finns fem ingredienser som är avgörande för att genomföra effektiva workshops.

1. Ett tydligt mål för workshopen

2. En handlingsbar agenda

3. En bra facilitator

4. Ett aktivt, engagerat team

5. Återkopplingar

Att hålla din publik engagerad och fokuserad under workshop presentationerna

Du behöver inte vara en offentlig talare för att veta vikten av att hålla din publik engagerad. Det sägs ofta att om du kan behålla dem i 20 minuter kommer de förmodligen ihåg vad du har pratat om i flera veckor. Och det är sant. Att hålla en publik engagerad är en av de viktigaste färdigheterna som en offentlig talare behöver ha för att lyckas med sitt jobb.

Några sätt att hålla din publik engagerad är följande:

  • Clickbait-titlar: Den här tekniken bygger på en titel som är så spännande att den har stor chans att bli viral och fånga folks uppmärksamhet.
  • Skapa bra bilder: Denna teknik innebär att man använder ord och bilder som väcker starka känslor hos läsaren, såsom rädsla eller nyfikenhet.
  • Fråga frågor: börja med att fråga varje person om förväntningarna på workshopen. Avsluta workshopen med att intervjua varje person om hur lyssna om deras förväntningar har blivit uppnådda.
  • Håll det kort: Den genomsnittliga uppmärksamhetstiden är någonstans mellan 8-12 minuter, så ge allt i förväg. Börja med en introduktion som sätter tonen för din presentation och dyk sedan ner i vad du vill säga, summera sedan vad som diskuterades i presentationen och presentera eventuella nästa steg eller rekommendationer i slutet.

Hur du maximerar din inverkan genom att vara en dynamisk presentationsledare

Rollen för en dynamisk presentationsledare är att presentera innehåll på ett sätt som fångar uppmärksamhet, engagerar publiken och får dem att prata om varumärket. Presentatören bör ha en tydlig förståelse för vad de vill uppnå med varje presentation och vad de vill att publiken ska ta med sig från den.

En presentation är mycket mer än att bara hålla ett föredrag eller föreläsa om innehåll – det är en interaktiv upplevelse mellan presentatören och publiken.

Det kan vara svårt för vissa personer att hålla presentationer men det finns några sätt du kan göra processen enklare:

– Öva på ditt tal och få feedback på hur du kan förbättra dig

– Prata med personer inom ditt område och be om råd om din presentationsförmåga

– Öva med vänner eller familjemedlemmar som kommer att ge feedback på din leverans

Hur man genomför en effektiv workshop i 7 enkla steg

Följande 7 steg hjälper dig att genomföra en framgångsrik workshop:

1. Skapa en workshopöversikt över helheten

2. Gör ett pre-session-paket för alla deltagare med instruktioner och annat material för att förbereda dem för workshopen

3. Genomför ett telefonsamtal före workshopen för att lyssna till andras förväntningar.

4. Skriv upp en agenda för att hålla deltagarna fokuserade på vad som behöver tas upp under din session.

5. Gör din workshop interaktiv genom undersökningar, ställa frågor och underlätta diskussioner bland deltagarna

6. Börja med introduktioner och ”icebreakerövningar” som ger deltagarna energi och får igång diskussionen

7. Låt alla deltagare genomföra en övning som hjälper dem till egen självbedömning och insikt.

Mer information

Digital Workshop. Henrik Rendahl, Micke Norbäck (Effekten.se – avsnitt 167)