Jan Bidner är med i poddavsnittet Digitalisering – What's in it for me?
En textversion nedan.

Hej Jan, vad är digitalisering för dig?
Jan Bidner.

Hej Jonas! Kul att vara här och kul att du frågar. För det är ju inte självklart. Även om alla pratar om det idag. . Digital transformation och disruption. Ordet betyder ju många olika saker. Och du får olika svar beroende på vem du frågar. Du har det digitala. Ettor och nollor. Men det är ju bara mediet. Att använda den moderna tekniken. För mig handlar det just om själva användandet och förändrade beteenden. Det är det centrala. Bara för att vi har en teknik så behöver det ju inte betyda att man använder den. Digitalisering är ju ett begrepp som har förändrats över tid. Tar man det på det personliga planet… på individplanet Så handlade det ju för 20-25 år sen först och främst att börja använda sms och sen mail. Revolutionerande på många sätt. Framförallt sms och mobiltelefonerna.

Sen tror jag också att just den mobila tekniken och sättet att kunna kommunicera och använda tjänster mobilt är centralt även på digitaliseringen i affärslivet. Sen har jag lite problem själv med min personliga transformering. Att rita eller ta anteckningar tex. jag älskar svarta tuschpennor. Lösningen blir att fota av anteckningar. Men det i sig blir en minnes process. Ett sätt att skapa ett unikt sammanhang.

Är det inte vara förändringsledning?

Jo. Och så finns det inbyggt i begreppet en förväntan om effektivisering. Men så är ju inte alltid fallet. Digitalisering och förändrade beteenden behöver ju inte per automatik innebära att man blir mer effektiv. Det kan ju vara tvärtom också. Om man inte tänkt igenom användandet.

Och jag tänker spontant också på digitalt ledarskap. Jag tror att för att transformera en verksamhet så behöver man digitala ledare. Ledare som behärskar digitalt ledarskap. Och som går i fronten med förändrade arbetssätt. Som tex hur vi jobbar mobilt och med digitala kanaler i ett företag. Jag får tex spunk på att vi inte kan använda företagsLyncen i mobilen. Eller att vi inte kan tidrapportera på ett vettigt sätt i mobilen. Jag jobbar väldigt mycket på resa och i mobilen. Även när jag sitter på kontoret. Sen har iOT och AI som blir den nya stora revolutionen som redan är här. Med Självkörande bilar och digitalteknik som sköter sig själv så vi kan fokusera mindre på tekniken och mer på bara det mellanmänskllga. Teknik som faktiskt anpassar sig till oss och gör jobbet. Utan att vi måste fråga den eller begripa den. När det inte spelar nån roll om jag ritar digitalt eller analogt.

Pennan eller bordet vet vad ritar och hanterar bilden digitalt åt mig. Den offentliga toaletten vet när den är smutsig och beställer städning eller ännu bättre. Den låser dörren och städar sig själv. Onödiga och rutinmässiga yrken kommer att försvinna. Vi kommer att få fokusera på kreativa problemlösaryrken och utveckla våra passioner och ägna oss åt det mellanmänskliga lagret. Och även det faciliterat med digitalteknik. Men mer och mer sömlöst och osynligt. Skärmtidsbegreppet kommer att bli obsolete, så fort skärmarna blir mer än skärmar och det virtuella och köttvärlden kommer att flyta ihop mer och mer med Ar – tillämpningar och smarta saker. Då kommer också digitaliseringsbegreppet att försvinna.

Vem gör detta bra idag?

Pratar vi organisationer så var ju myndigheter som skatteförvaltningen ute tidigt i den offentliga satsningen som kallades 24-timmarsmyndigheten. Att kunna deklarera i mobilen var ju en uppenbarelse för 10 år sen. Idag är ju bankernas satsningar med BankID och tjänster som swish nåt som visar vägen och skapar standarder inte bara för smidiga digitala tjänster utan som verkligen förändrar våra beteenden.

Jag tycker också att hela livsmedelsbranschen i allmänhet och ICA i synnerhet ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller digitalisering i konsumentled. Hälsorabbaten tex. Eller att pinga ut köp med RFID. Ica handla appen med inköpslistor som kan delas. Med butikslayout för ordningen för varorna och mycket annat. Förändrade beteenden. Det är det det handlar om. När det gäller digital transformation i organisationer och digitalt ledarskap så är det lite svårare verkar det som. Där ligger Microsoft långt framme och jag är nyfiken på Karin Zingmark som jobbat med det digitaliseringsarbete där. Jag har en lunchdate bokad med henne.

Hur ska jag lyckas med digitaliseringen?

Lyssna på de som kan. Ta hjälp. Vi har många ess idag som vet vad det här handlar om. Darja Isaksson, Joakim Jansson, Joakim Jardenberg och arash gilan/Jonas Hammarberg tex. Eller Karin Zingmark. Och titta på andra. Hur har andra gjort. Inte bara i den egna världen. Tittar vi på skolans värld där jag har en fot pga passionerad i lärandet och skolan som trasigt system som måste lagas så kan vi titta på Gymnasiedirektören i Malmö Edward Jensinger och Peyman Vahedi som två lysande exempel på att-bara-görandet är det enda som gäller. Testa.

Fokusera på användandet. Skit i att låta tekniken styra. Peyman som är rektor i Kramfors och som jag har jobbat med i deras digitalisering och gamifiering av en liten bit av deras skolmiljö pratar om civil olydnad som en förutsättning för digital transformation. Om han skulle ha gjort som man får göra så hade de inte klättrar från plats hundrafemtio nånting till topp tio i engagemang på några år. Då skulle de inte ha fjärrundervisning i hemspråk idag. De hittar nya affärsmodeller och modeller för att engagera. De bara gör och kör. Och frågar inte om tillåtelse. Först bryter de mot lagen och sen blir de pionjärer och vägvisare. Jensinger pratar om att kortsluta IT-avdelningarnas styre. Tekniken ska inte hindra eller försvåra. Den ska bara lösa behoven för verksamheten. Det är deras uppgift. Inte att styra användandet. Det är användandet och beteendena som är det viktiga. Förändrade beteenden. Det spelar ingen roll hur mycket teknik vi har om den inte stödjer oss i vårt användande och om vi inte VILL förändra våra beteenden. Och om vi inte ser nån vinst med den.

Tack Jan