[ictt-tweet-inline]Flera IT-bolag varnar om akut brist på kompetens i Sverige. Så många som 70 000 experter kommer saknas år 2022.[/ictt-tweet-inline]

Med bra förslag på åtgärder så vill man främja digitaliseringen. Att skapa en satsning för offentligheten handlar inte bara om utan även om motivering. Man måste gilla förändring. Något som vi människor är rätt dåliga på. En drivkraft måste finnas. Ett krig, ett större visuellt problem eller något som gör ont personligen. Eftersom inte detta finns  överallt så kommer det ta tid. Tid som vi inte har enligt .

It&Telekomföretagen föreslår:

  1. Kraftfullare generella satsningar på digitalisering.
  2. Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval.
  3. Satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären.
  4. Främjande av migration och integration.

Man avslutar med ”..alla i ledande position nu måste ”fatta grejen” och erkänna digitaliseringens status som en topprioriterad och strategisk ledarfråga. Fortfarande dominerar tankefiguren om att detta är en fråga för ”it-avdelningen” i förödande stor grad.”

Håller med.

Nu krävs åtgärder för att råda bot på it-kompetensbristen, skriver representanter för ett stort antal företag inom It&Telekomföretagen.

Källa: ”Brist på it-kompetens hotar tillväxten”

Mer material / länkar:

Gartner ger oss digitaliseringens framtid

Digital kommun 80% verksamhetsutveckling, 20% teknik (poddavsnitt)