Fredrik Amréus Hammargården jobbar på Indvid med att anonymisera data för att upprätthålla personlig integritet.

Det finns flera utmaningar och lagar. En av dessa lagar är . En relativt ung lag som skapa många diskussioner gällande förhållningssätt och framtiden.

Lyssna här på ett extramaterial till avsnittet 123 av digitaliseringens EFFEKTEN. Fredrik och Jonas pratar om och GDPRs eventuella påverkan i den framtida utvecklingen.

utvecklar diskussionen gällande GDPR