Det finns många som vill gå genvägen till transformation. Tyvärr så går det inte. Det är ett pågående arbete. Dock så finns det bra sammanställningar som kan verka som en grund. Både en grund för beslut men också aktiviteter för att lyckas.

Ett bra omfattande inlägg tar upp de olika delerna i den transformationen.

Digital is necessary for enterprises, though many leaders don’t know where to start. This transformation primer covers best practices, challenges, tech, and more.

transformation: A cheat sheet https://t.co/H9zSidgP7s