Covid och digitalisering

En kris skapar en förändring. Så har det alltid varit. Nu ser vi att krisen skapar och tvingar företag att bli mer mogna.

Insikterna om att kundkontakter börjar digitalt. 37 procent av företagen i en undersökning kommer till insikten att de digitala kanalerna är en drivande kraft för kundkontakt.

Robotar, och AI är andra områden som gör att man nu bör inse att bör ingå i alla företags och framtida lösningar.

https://www.itproportal.com/news/pandemic-helps-accelerate-digital-transformation-for-many-traditional-firms/

https://www.effekten.se/tema-pandemin-digitalisering/

Covid och digitalisering

0