Covid och digitalisering

En kris skapar en förändring. Så har det alltid varit. Nu ser vi att krisen skapar och tvingar företag att bli mer mogna.

Insikterna om att kundkontakter börjar digitalt. 37 procent av företagen i en undersökning kommer till insikten att de kanalerna är en drivande kraft för kundkontakt.

Robotar, automation och är andra områden som gör att man nu bör inse att digitalisering bör ingå i alla företags och framtida lösningar.

https://www.itproportal.com/news/pandemic-helps-accelerate-digital-transformation-for-many-traditional-firms/

https://www.effekten.se/tema-pandemin-digitalisering/

Covid och digitalisering

0