En kris skapar en förändring. Så har det alltid varit. Nu ser vi att krisen skapar och tvingar företag att bli mer digitalt mogna.

Insikterna om att kundkontakter börjar digitalt. 37 procent av företagen i en undersökning kommer till insikten att de digitala kanalerna är en drivande kraft för kundkontakt.

Robotar, automation och AI är andra områden som gör att man nu bör inse att bör ingå i alla företags processer och framtida lösningar.

https://www.itproportal.com/news/pandemic-helps-accelerate-digital-transformation-for-many-traditional-firms/

https://www.effekten.se/tema-pandemin-digitalisering/