En kris skapar en . Så har det alltid varit. Nu ser vi att krisen skapar och tvingar företag att bli mer mogna.

Insikterna om att kundkontakter börjar digitalt. 37 procent av företagen i en undersökning kommer till insikten att de kanalerna är en drivande kraft för kundkontakt.

Robotar, automation och AI är andra områden som gör att man nu bör inse att bör ingå i alla företags och framtida lösningar.

https://www.itproportal.com/news/pandemic-helps-accelerate-digital-transformation-for-many-traditional-firms/

https://www.effekten.se/tema-pandemin-digitalisering/