Det går snabbt. Det är en evolution. Thomas Siebel använder jämförelser med Darwin och Moorse för att förklara denna nya tid. ” Transformation” är en som sammanfattar vilket vi lever i.

En för beslutsfattare där Siebel går igenom fyra delar som nu påverkar framtiden.

Det här en som återigen sammanfattar och skapar kunskap och medvetenhet om var vi är på väg. Samtidigt är uppmaningen som så många gånger förut ”Investera och förstå eller dö”

Jonas Jaani

https://www.amazon.se/Digital-Transformation-Survive-Thrive-Extinction/dp/1948122480