Hisnande summor satsas på att göra städerna smartare

Intressant att se att digtialiseringen tar oss till omfattande offentliga investeringar. Vad innebär detta för dig som jobbar med digitalisering. Vilka ämnen och projekt bör du fokusera på och vilken kunskap kommer du att behöva läsa in dig på. ”– Intelligenta transporter och datadriven offentlig säkerhet är de enskilt största investeringsområdena, men vi hittar också …