Ansiktet som säkerhet. Vilken figur är du?

Vi måste göra något åt säkerheten. Att närmare sig det unika vi har i kroppen. Att framtidens säkerhet handlar om biometri är vi överens om. För att ta oss framåt långsamt så att alla hänger med… vi börjar vi med ansiktet. Stora investeringar finns just nu tex i projekt på Heathrow. Google gör även olika …