I eftersnacket till poddavsnittet med Anna Goude pratade vi om att designa rätt. Börja med den lilla skärmen för att sedan gå till den stora.

I extraavsnittet ovan pratar jag med Anna om att man inte ska göra en app utan istället skapa en ” webb”. Tankar på hur man minskar svarstider i gränssnitt. Hur jobbar man med detta tex i e-handel?

Prat om , startups, värdet av analys och hur man kan tänka när man designar för mobilen.

/Jonas Jaani | Linkedin | Twitter | Facebook |
(adda gärna mig på LinkedIn)