Stora diskussioner om nästa iPad. Utvecklingen tekniskt går mot att ta bort och effektivisera industridesignen.

Vi är också nära användningen av tablets för vanligt arbete som idag utför med en dator. visade nyligen en ny tablet som många recensenter tycker om just för det användningsområdet.

Nu undrar vi om närmare sig detta produktivitetssteg eller om man bara förfinar enheten mot konsumentmarknaden.

A new report has surfaced about the 2018 iPad Pro, claiming will be incredibly thin. However, this also brings some bad news.

Källa: 2018 iPad Pro will reportedly be thin, ditch headphone jack | Pocketnow